ACT2Nourish                                                                                                                                                                                              Oude Liersebaan 62       

0484 126 506                                                                                                                                                                                                    2800 Mechelen

                                                                                                                  selah@act2nourish.com                                                                                                                                                                             

Selah Fondeck

Diëtiste

Diabetes Educator

Kinderdiëtiste

ACT-coach

Klinische nutritie

Orthomoleculaire - gezondheidstherapeut

Als ik mezelf moet omschrijven aan de hand van 3 eigenschappen kies ik voor: een doorzetter, leergierig en realitisch.

In 1999 studeerde ik met onderscheiding af als bachelor in de voedings- en dieetkunde aan de Katholieke Hogeschool te Leuven. Ik koos voor deze studierichting vanuit mijn passie voor voeding. 

 

Als twintiger was ik bereid om verschillende uitdagingen aan te gaan, en dus solliciteerde ik telkens voor functies met een beperkte tijdsduur. Als jonge ouder van 2 kinderen was werkzekerheid prioritair, terwijl ik vandaag besef dat al die ervaringen belangrijke bouwstenen waren van mijn huidige competentie.

Ik begon als laborante voor SES Europe. Drie jaar lang werkte ik als projectmedewerker aan KU Leuven R&D voor het laboratorium levensmiddelenchemie. Ik was diëtiste bij AZ St Maarten te Duffel en aan UZ Antwerpen.

Vervolgens werkte ik als medisch secretaresse bij Euradconsult. Een tewerkstelling als diëtiste/kok in zorgcentrum De Edelweis combineerde ik met mijn privépraktijk: 'Food, Health and Lifestyle'. Bovendien doceerde ik bij Levanto (Opleiding Logistiek Assistenten), gaf voordrachten voor CM, bijscholing voor het personeel van 'Zorgzaam' en consultaties voor Well2day (De Voorzorg - Mechelen).

In 2006 behaalde ik mijn postgraduaat  als diabeteseducator aan de Arteveldehogeschool in Gent. Nadien besloot ik me op één baan te richten om meer tijd te investeren in mijn gezin. Ik begon als Clinical Trial Assistant voor Tibotec- Virco Mechelen tot in 2008. Tibotec verhuisde naar Beerse. In 2009 was ik in dienst bij Weight Watchers, afdeling programmatie, ontwikkeling en databaseverwerking.  Wat later ging ik opnieuw aan de slag als diëtiste bij Emmaüs (AZ Sint Maarten) Duffel tot 2015.

Ondertussen behaalde ik een tweede specialisatie als pediatrie-diëtiste en volgde ik een opleiding als ACT-trainer (coach).

 

Nu werk ik projectmedewerker Nutritie voor AZ Sint-Maarten in combinatie met mijn zelfstandige praktijk ACT2Nourish.

In 2015 behaalde ik een postgraduaat Nutritie: een opleiding over het belang van  (klinische) voeding in de zorgverlening. Meer inzichten over enterale (sonde voeding) en parenterale voeding. Vorming bij Odisee Gent.

Omdat een van mijn kinderen ernstig ziek werd, begon ik een zoektocht naar meer informatie over darmziekten en hun behandelingen in samenwerking met onze pediatrisch -gastro-enteroloog. Dat leidde tot een positief resultaat waardoor mijn voedingsbegeleiding nu zeer verfijnd en up-to-date is met de klinische vakliteratuur.

 In June 2018, na 2 jaar behaalde ik mijn getuigschrift als therapeut in orthomoleculaire gezondheidszorg. 

Voor diagnoses zoals diabetes, obesitas, darmziekten, fybromyalgie, voedingsallergieën zal ik rekening houden met de microbioom (darmflora) waaronder probiotica en prebiotica, darmpermibiliteit (leaky gut), immunonutritie, fytotherapie en het gebruik van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen.

Dat alles uiteraard aangepast aan de behoeften van mijn klant, een holistische benadering en coaching voor optimale gezondheid.

Erkenningsnummer RIZIV als diabeteseducatoren-diëtiste: 5-60835-19-701

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD).

Als diabeteseducator lid van de Diabetes liga.

Als ACT-therapeut lid van ACBS (Association for Contextual Behavioral Science)

Orthomoleculaire  gezondheidszorg gestudeerd bij www.iczo.be